okt 5

Sprid ut era tillträden!

Detta är en påminnelse att det blir väldigt hög belastning hos bankerna vid månadsskiften eftersom de flesta lägger sina tillträden då. Därför uppmanar vi efter samtal med bland annat Bankföreningen att ni i möjligaste mån sprider era tillträden över månaden. Risken är annars att tillträden inte går att genomföra och att ni får en massa merarbete med tilläggsavtal och annat.