jun 29

Juridiskt nyhetsbrev: Juni 2020

Kära medlemmar!

Nu är sommaren parkerad och inledningen har för många av oss varit varmare än vi trodde den kunde bli i norra Europa i juni. Ni arbetar på och verkar inte ha övervägt att lägga er i hängmattan ännu. Vi har fått en hel del samtal som dessvärre handlar om vad som händer när en uppdragsgivare dör mellan kontrakt och tillträde. Konsumenterna funderar över vad som utgör ett dolt fel och hur budgivningar går till.

Beslut från Fastighetsmäklarinspektionen
Vid det senaste sammanträdet i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd meddelades elva beslut. Fyra av dem handlade om priset i marknadsföringen, så kallat lockpris. I två av dessa ärenden avskrevs frågan om lockpris och i ett av dem meddelades fastighetsmäklaren en varning. I det fjärde återkallades fastighetsmäklarens registrering omedelbart. Vi kan inte påminna oss att en registrering någonsin tidigare har återkallats enbart på grund av priset i marknadsföringen. Mäklaren hade tidigare meddelats varning för samma sak, men ni uppmanas att gå in på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats för att läsa besluten och se hur de olika bedömningarna har gjorts. Fastighetsmäklarinspektionen inledde för övrigt en ny tematisk granskning av lockpriser i slutet av maj och dessa ärenden väntas avgöras under hösten.

Flyt i flödet
Dokumentet ”Flyt i flödet” om vem som gör vad i bostadsaffärer har äntligen fått sin slutliga form. Vi har lagt det under ”Checklistor och rutiner” i inloggat läge. Dokumentet är ett resultat av många givande möten mellan FMF, Mäklarsamfundet och bankerna för att uppdatera det äldre dokumentet. Tanken är att ni ska kunna hänvisa till detta i kontakter med banker och också gå till det själva för att söka stöd, bland annat när ni arbetar i Tambur.

Lånelöfte
Vi lever i ekonomiskt svajiga tider just nu. Ett lånelöfte behöver inte nödvändigtvis innebära ett löfte, särskilt inte om kundens ekonomiska förutsättningar har ändrats sedan det gavs. Frågor om låne- och försäljningsklausuler har förekommit under våren och dessvärre också situationer då köparen har visat sig inte kunna betala köpeskillingen. Bankerna har tagit fram ett faktablad om vad ett lånelöfte innebär och vad konsumenterna ska tänka på. Det är publicerat på Bankföreningens webbplats. Vi bifogar en länk till er här, så att även ni får informationen.

Juristernas telefontider
Gott folk! Även om vi verkligen tycker om att prata med er och att plöja omgivningarna i jakt på bättre mäklarförutsättningar, är det semestertider även på Fastighetsmäklarförbundets juridiska kansli. Fram till och med vecka 34 kommer det att vara halv bemanning på rådgivningen och vi har därför kortat ner telefontiden. Ni når oss mellan kl. 08.30 och 12.00 måndag till fredag. Fortsätt att skicka era kunder till konsumentforumet på webbplatsen, så svarar vi dem när er telefontid är slut.

Nästa nyhetsbrev
I juli blir det inget nyhetsbrev från era förbundsjurister eftersom det generellt råder nyhetstorka då. Vi hör av oss nästa gång i augusti.

Vi önskar er en toppensommar – i hammocken, på kundmöte, två meter från medmänniskor på byn, i naturen eller på era (förhoppningsvis) svala kontor. Fortsätt göra bostadsdrömmar till verklighet, se till att vila upp er och framför allt var rädda om er!

Diego och Lotta