aug 31

Juridiskt nyhetsbrev: augusti 2020

Kära medlemmar,

Vi hoppas att ni är någorlunda utvilade efter sommaren. Vi har för vår del haft fullt upp med era kunder och även förhållandevis många samtal från er.  

Opartisk mellanman
Många av de frågor som vi har fått under sommaren har rört vad ni ska göra när köpare och säljare kommer i konflikt med varandra efter köpet. Inte sällan stjäl parterna stora resurser från er när de träter i sin strävan att få rätt. De går till er och kräver att ni ska avgöra deras tvist. Det vanligaste är att köparen efter köpet gör gällande fel eller brister rörande objektet.

Ju mer ni ger er in i en tvist mellan köpare och säljare desto större risk löper ni att ni uppfattas som partiska av en kund som kan känna sig förfördelad. Eftersom det är många av er som hör av sig med samma frågeställning har vi valt att sammanställa en checklista som anger hur vi anser att ni bör agera i varje enskilt fall.

  • Ta inte ställning till förmån för endera part
  • Förklara er roll; att ni är opartiska mellanmän, att ni inte är domare och att det finns ett uttryckligt förbud i fastighetsmäklarlagen för er att agera ombud och att ni därför inte kan avgöra vem av parterna som har rätt. Detta är i slutänden domstolarnas uppgift.
  • Ni får redogöra för er uppfattning om gällande rätt, men var i sådana fall noggranna med att uttrycka er generellt avseende exempelvis vad som krävs för att ett fel ska betraktas som dolt eller ”i praxis har det bedömts så här …”
  • Ge parterna direktiv för hur de ska agera. 
    • Köparen bör alltid informeras om att hen måste tillställa motparten en reklamation. Ni får redogöra för vad en reklamation huvudsakligen bör innehålla men avråds från att upprätta en sådan.
    • Säljaren bör ni informera om de olika handlingssätten vid köparens avtalsbrott
    • Partena bör informeras om gången vid en tvist och om hur de ska gå till väga för att driva en process och vad de kan göra vid motpartens bestridande av kravet.

Avslutningsvis vill vi slå ett slag för den tjänsten som vi tillhandahåller för köpare och säljare på vårt konsumentforum som ni hittar här.

Ni kan alltid hänvisa era kunder till oss via formuläret på vår webbplats. Det är ett effektivt sätt att fjärma er från krav på att ta ställning och frigöra resurser för att göra det ni är bäst på, att förmedla bostäder.

Aktuellt på Fastighetsmäklarförbundet
Förbundsledningen har beslutat att genomföra en omorganisation av förbundets verksamhet, vilken innebär att man avvecklar förbundsjuriststjänsterna. Det arbete vi utför kommer därför inom kort att tas över av en extern advokatbyrå. Information om det närmare innehållet i tjänsterna – rådgivning, konsumentrådgivning, skrivhjälp till Fastighetsmäklarinspektionen, granskning av akter m.m. kommer att förmedlas av styrelsen under hösten. 

Vi har älskat att vara era förbundsjurister. Ni är kunniga, lösningsorienterade, hårt arbetande människor och det har varit en fröjd att få företräda er. Vi önskar er allt gott.

Lotta och Diego