nov 10

Ändrad tidplan för driftsättningen av nya pantsystemet

Det nya pantsystem som ska ersätta dagens Pantbrevssystem (PBS) skulle tas i drift den 30 november 2020. På grund av vidareutveckling kommer driftsättningen flyttas fram till 10 maj 2021 istället. Läs mer om ärendet här.