| Nyheter

Fler fastighetsmäklare tror på prisuppgång än prisnedgång

Det är fortfarande fler fastighetsmäklare som tror på prisuppgång än prisnedgång, men majoriteten av mäklarna i panelen tror fortsatt på stillastående priser. Samtidigt har indikatorn legat still på kring 20 sedan i mars. Det visar den Mäklarpanel som genomförs av Valueguard i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet (FMF).

Resultatet från de fyra senaste veckorna visar samma resultat som månaden innan, det vill säga att två av fem (39 procent) fastighetsmäklare tror på prisuppgång de kommande tre månaderna, en av fem (20 procent) tror på prisnedgång och två av fem (41 procent) tror på stillastående priser.

Efter en längre nedgång av Valueguards marknadsindikator hösten 2017 steg indikatorn igen under de sista veckorna 2017 och de första veckorna 2018. I början av året låg indikatorn kring noll för att i mars stiga till kring 20, där den legat sedan dess. Det innebär att det är fler fastighetsmäklare som tror på prisuppgång än på prisnedgång. Antalet svar per vecka har den senaste tiden legat mellan 250 och 280.

– Vi är inne i högsäsongen för bostadsmarknaden. Fastighetsmäklarna ser att det finns ett köpbehov, men utbudet av bostäder på fritidshus och villor är mindre än tidigare och då bedömer man fortsatt att priserna fortsätter uppåt kommande tre månader. Samtidigt är det många fastighetsmäklare som fortsatt bedömer stillastående priser, om det är en indikator på att marknaden börjar hitta någon slags balans i pris, vilket vore att föredra, återstår att se. Vi går mot sommar och efter midsommar brukar utbudet gå ner något, men det behöver inte betyda att priserna går ner eftersom de som tänkt köpa får konkurrera om färre bostäder. Det görs affärer, men det tar längre tid till avslut och det finns en större eftertänksamhet, som bara kan ses som sund. Man springer inte in i beslut utan tänker till lite extra innan, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Du hittar pressmeddelandet i vårt pressrum.

Kontakt:
Carolina Stegman
vd Fastighetsmäklarförbundet
Mobil: 076-018 18 68
carolina.stegman@fmf.se