Tilläggsförsäkringar

1. Höjt försäkringsbelopp på ansvarsförsäkringen

• Från 2,5 MSEK till 5 MSEK

2. Sänkt självrisk på ansvarsförsäkringen från 1 pbb till 0,5 pbb

Notera: Om man under pågående försäkringsår sänker sin självrisk behöver försäkringsbolaget ha en försäkran om att man inte har en skada under uppseglande. Blankett för detta finns här.

3. Förmedling av juridisk person vars största tillgång är fastighet eller bostadsrätt samt förmedling av byggnadsentreprenadavtal i samband med förmedling av småhus eller bostadsrätt.

Den första delen av detta tillägg avser förmedling av sk paketerade fastigheter. T ex man förmedlar ”Fastighetsbolaget Smörblomman 4 AB” som ägare fastigheten Smörblomman 4. Detta är en företagsförmedling och omfattas inte av FML.

Den andra delen avser förmedling av entreprenader i samband med förmedling av småhus eller bostadsrätt, där säljare ställer krav på att viss entreprenör används och att mäklaren även ska hantera denna kontraktsskrivning.

I båda fallen ger försäkringen ett skydd mot ren förmögenhetsskada p g a felaktig rådgivning.

Försäkringsbelopp och självrisk är de samma som för mäklaransvarsförsäkringen.

Notera: Detta tillägg gäller enbart objekt belägna i Sverige.

Se samtliga villkor