Studera till fastighetsmäklare

Om du utbildar dig till fastighetsmäklare kan du se fram emot ett yrke med mycket variation. En röd tråd genom hela yrkeslivet är att du ofta kommer att vara med när människor fattar viktiga beslut om sin tillvaro. Att byta bostad är för de flesta ett stort steg.

Som fastighetsmäklare ska du verka som en opartisk mellanman och arbeta för att det ska bli så bra som möjligt för både säljare och köpare. Detta gäller på alla områden, utom för köpeskillingen, där mäklaren ska ta större hänsyn till sin uppdragsgivare.

Att vara mäklare

Livet som fastighetsmäklare innebär att du kommer att få se många olika hem och bostäder och träffa många olika typer av människor. Ingen dag är den andra lik. Du kommer ständigt att lära dig nya saker och ställas inför nya situationer som du ska lösa. Hela tiden med kunderna i fokus.

Vad krävs för att bli en bra mäklare?

Vill du vara framgångsrik som fastighetsmäklare bör du tycka om försäljning, men du måste också vara kunnig inom många olika områden – allt från juridik till byggteknik och ekonomi.

Hur blir jag registrerad fastighetsmäklare?

Studier till mäklare bedrivs idag via någon av landets högskolor eller universitet. Du kan läsa fristående kurser och plocka ihop din egen utbildning, men bör då vara uppmärksam på att inte läsa kurser som överlappar varandra (se nedan). Det är viktigt att du får betyg i de kurser som krävs för registrering som fastighetsmäklare.

Du kan också välja något av de program som erbjuds för fastighetsmäklare. Läs mer om vilka skolor som erbjuder hela mäklarutbildningar under fliken ”Utbildningsorter”.

Utbildningen till fastighetsmäklare ska omfatta minst 120 högskolepoäng och innehålla följande:

  • Fastighetsförmedling – minst 30 poäng
  • Civilrätt – minst 15 poäng
  • Fastighetsrätt – minst 15 poäng
  • Skatterätt – minst 7,5 poäng
  • Ekonomi – minst 15 poäng
  • Byggnadsteknik – minst 7,5 poäng
  • Fastighetsvärdering – minst 7,5 poäng

De 22,5 poäng som sedan kvarstår ska utgöra fördjupning inom något av ovanstående kunskapsområden eller inom nationalekonomi.

För att kunna bli registrerad mäklare krävs också praktik i 10 veckor hos en registrerad fastighetsmäklare.

Vissa delar av utbildningen kan eventuellt bedrivas utomlands.

När du uppfyllt ovanstående ansöker du om registrering hos den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen, www.fmi.se