Att fullgöra sin praktik

För att bli registrerad som fastighetsmäklare behöver du praktisera 10 veckor under ledning av en annan fastighetsmäklare. Praktiken är ett ypperligt sätt att få inblick i hur arbetet som fastighetsmäklare fungerar.

Du kan välja att praktisera under din utbildning eller att göra en sammanhållen praktik efter utbildningen. Du väljer själv om du vill göra all praktik på en byrå eller dela upp praktiken på olika byråer, för att se hur det fungerar på olika ställen.

Vår rekommendation är att du under praktiken försöker vara med mäklaren under alla olika moment av förmedlingsuppdraget. Det är också viktigt att du lägger en del tid på att få inblick i all annan aktivitet som pågår på mäklarbyrån. Vad gör exempelvis mäklarassistenterna och på vilket sätt är de ett stöd för mäklaren? Vilka är de vanligaste frågorna som inkommer till kontoret? Hur fungerar egentligen kundregistret?

Har du en bred insyn i mäklarkontorets arbete får du inte bara en god förståelse för vad din roll som fastighetsmäklare kommer att innebära, du får också insikt i hur hela mäklarföretagets arbete hänger samman. Detta är viktigt för att skapa en framgångsrik mäklarverksamhet.

Var aktiv som praktikant. Tala om för mäklarbyrån att du är angelägen om att vara med på försäljningsaktiviteter och även vill delta i möten med kunderna.

Ett tips är också att redan från början ta reda på möjligheterna att låta praktiken övergå i en anställning efter registrering.