Hur går det till när fastighetsmäklaren värderar min bostad?

Det kan finnas olika anledningar till varför du vill få din bostad värderad. Försäljning, större renoveringar, skilsmässa, arvsskifte och bodelning är några exempel. Vid en värdering är fastighetsmäklarens viktigaste verktyg kunskapen om det aktuella området.

Fördelen med att låta en fastighetsmäklare värdera bostaden är att denne har goda kunskaper om hur marknaden ser ut i dagsläget. Dessutom har mäklaren ofta en nära relation till köparna i området. Vid en värdering inför en försäljning diskuteras även värdehöjande åtgärder, som är en fördel för marknadsföringen för att attrahera rätt köpare. Ett vanligt exempel på värdehöjande faktor är styling både interiört och exteriört. Det är viktigt att skapa uppmärksamhet kring bostaden och att köparen får rätt känsla.

Försäljningsstatistik

För att göra en grundlig värdering använder sig fastighetsmäklaren ofta av statistik av försäljningar i det aktuella området. I fastighetsmäklartermer pratar man om ortsprissökning och jämförelseobjekt. Det fastighetsmäklaren gör är att undersöka vad som har sålts under en viss tid i samma område.

Ett vanligt sätt att göra detta på är i ett ortsprissystem där samtliga försäljningar i Sverige finns samlade. Här kan fastighetsmäklaren söka upp olika områden och sortera på byggår, typkod, slutpris, kvadratmeter etc. Det är viktigt att utgå från fastighetens läge. Exempelvis kommer en bostad som ligger med närhet till havet med stor sannorlikhet att säljas för mer än en liknande fastighet som ligger inåt landet.

Värderingstjänst

Fastighetsmäklaren kan också använda sig av en värderingstjänst för att få ut en statistisk värdering. Den här metoden utgår från den aktuella adressen som skall värderas.

Fastighetsmäklarens egen kunskap och bedömning är av största vikt för värderingen eftersom tjänsten utgår till stor del från hur det sett ut i ett visst område rent statistiskt, men inte beaktar faktorer som utsikt, högt i tak, kakelugn och renovering. Fastighetsmäklaren kombinerar därmed sin expertis med statistik för att komma fram till ett uppskattat värde.

Värderingsdata logotyp

Madeleine Andreasson

Madeleine Andreasson