Prisexempel på skrivhjälp

Beställning av tjänsten kommer till en början att ske per december och per juni, då fakturering alltså skickas för varje sexmånadersperiod. Tanken är att i förlängningen kunna övergå till ett helårsupplägg, men under en inledningsperiod är det alltså halvårsvis som gäller.

Tills vidare tecknas tjänsten av samtliga mäklare på ett visst mäklarkontor. Det är alltså inte möjligt för enskild mäklare att teckna sig för tjänsten, men å andra sidan behöver absolut inte hela mäklarkedjan teckna upp sig. Uppdelningen är alltså kontorsvis.

Beställning gör ni genom att kontakta oss på kansli@fmf.se.

Fakturering sker inledningsvis för varje sexmånadersperiod beräknat per anmäld fastighetsmäklare hos respektive mäklarkontor:
1 – 5 anmälda mäklare – 2 450 kr (ex. moms)
6 – 19 anmälda mäklare – 2 200 kr (ex. moms)
20 + anmälda mäklare – 1 950 kr (ex. moms)

Prisexempel:
Mäklarfirma anmäler 5 kontor, med totalt 40 fastighetsmäklare. För detta faktureras ni (1 950 x 40) 78 000 kr/halvår ex. moms.

OBS! Fakturering av skrivhjälp sker separat från årsfaktureringen och faktureras från oss på FMF. Faktureringen kommer även att ske centralt vilket innebär att varje företag själva behöver se till så att fakturan kommer till rätt kontor internt.