| Nyheter

Den skattefria hyresinkomsten kan komma att höjas

Bostadsminister Peter Eriksson är öppen för att höja den skattefria hyresinkomsten på 40 000 kronor per, så att fler privatpersoner kan tänka sig att hyra ut en del av sin bostad.

– Vi behöver skapa en kultur igen i Sverige som gör att man faktiskt hyr ut en en del av sin bostad om man har en stor sådan och inte längre har samma behov, säger han till Dagens nyheter.

Exakt hur mycket den kommer att höjas återstår dock att se.