| Nyheter

Nya rutiner vid tvister mellan mäklare och konsument

Den 1 januari 2016 trädde lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Den nya lagen kräver att en näringsidkare som hamnar i tvist med en konsument ska hänvisa till en godkänd tvistlösningsnämnd.

Branschen arbetar för att Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) ska utgöra den godkända tvistlösningsnämnden, men där är vi inte ännu. För närvarande är Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) den enda godkända nämnden, vilket innebär att hänvisning måste ske dit. Informationen ska lämnas på varaktigt medium, det vill säga i pappersform eller per e-post.

Det finns inget som hindrar att hänvisning ges både till FRN och till ARN. Mäklare som är medlemmar i FMF bör därför använda bifogade dokument.

Dokumentet ska överlämnas till den köpare eller säljare som anser sig ha ett ekonomiskt krav på mäklaren. Kravet kan avse skadestånd eller nedsättning av provisionen.