Olika typer av visningar och vad de innebär

Bostadsvisningar kan gå till på flera olika sätt. Bostadsbyte är något de flesta människor bara gör några gånger i sitt liv och kan det vara svårt att veta hur en visning går till. Nedan beskrivs därför hur de vanligaste formerna av visning brukar fungera.

Öppen visning – den vanligaste visningsformen idag

Fastighetsmäklaren annonserar ut när en visning kommer att äga rum. Ibland kan fastighetsmäklaren be om en föranmälan till visningen. Det är viktigt att respektera detta, då det till exempel kan bero på säkerhetsåtgärder eller att mäklaren vill vara säker på att alla intresserade kommer in i en låst port.

Att föranmäla sig till en visning innebär inga förpliktelser och betyder inget annat än att du visat ett intresse av att titta på bostaden.

När du kommer till bostaden kan det vara flera som tittar på den samtidigt och ibland är det till och med väldigt trångt.

Du ska se visningstillfället som ett tillfälle att dels se om du tycker om bostaden, dels ett tillfälle då du kan undersöka bostaden lite mer djupgående.

På en öppen visning kan du ofta skriva upp dig på en intresseanmälan. Många gånger tar mäklaren kontaktuppgifter till alla spekulanter. Detta förpliktar inte till någonting, men ger de spekulanter som önskar möjlighet att få information om bostaden. Vill du absolut inte notera ditt namn eller dina kontaktuppgifter är det bara att avböja om mäklaren frågar om du vill skriva upp dig på intresseanmälan.

Förhandsvisning – vanligt i våra storstäder och när trycket på bostäder är högt

Förhandsvisning innebär att fastighetsmäklaren arrangerar en visning innan utannonserat visningsdatum. Visningen arrangeras oftast för de kunder som ligger med i fastighetsmäklarens kundregister.

Om du är intresserad av en bostad i ett område där du noterat att några mäklare arbetar kan det vara en bra idé att registrera dig i deras kundregister. Nästan alla fastighetsmäklare har denna service på hemsidan. I annat fall kan du alltid kontakta mäklaren via telefon eller mail och anmäla ditt intresse för området. Är du registrerad får du information om alla bostäder mäklaren får in för försäljning.

Ser du en bostad i ett mycket attraktivt område kan det också vara värt att meddela mäklaren att du är intresserad och att du planerar att komma på ordinarie visning men även vill få information om eventuell förhandsvisning planeras.

Privat visning – efter överenskommelse

Vissa bostäder lämpar sig inte för öppna visningar eller så kan det finnas andra känsliga skäl till att öppen visning inte är det bästa alternativet. Då brukar mäklaren planera in privata visningar.

Privata visningar fungerar på det viset att man anmäler sitt intresse för en bostad. Fastighetsmäklaren meddelar då att man kan få en privat visning av bostaden. Detta innebär för det mesta att man besöker bostaden själv tillsammans med fastighetsmäklaren men det kan också innebära att en mindre grupp av spekulanter kommer på samma visning.

Visningen annonseras dock inte ut utan hålls enligt överenskommelse med fastighetsmäklare och spekulant.

Om du noterar en bostad som du blir intresserad av men inte kan finna ett visningsdatum, kontakta då mäklaren. Sannolikheten är stor att det är privata visningar som gäller för denna bostad.