Fastighetsmäklarförbundets ordinarie årsstämma 2019

FMF:s årsmöte kommer i år att äga rum den 23 maj i Stockholm på Playhouse Teater, Drottninggatan 71 A, klockan 12-17.

Motioner från medlemmar måste skickas till kansli@fmf.se senast 60 dagar före årsstämman.

Mer information kommer löpande.