Fastighetsmäklarförbundets ordinarie årsstämma 15 april 2020

Stämmor
-

FMF:s årsmöte kommer i år att äga rum den 15 april i Stockholm på Oscarsteatern, Kungsgatan 63 kl 10.00-17.00.

Motioner från medlemmar måste skickas till kansli@fmf.se senast 60 dagar före årsstämman.

Mer information kommer löpande.