Byggteknik & Dolda fel

Byggteknik och dolda fel – vad du och dina kunder antagligen alltid undrat över, med Lars Widebeck.
Kurser
09.30-10.30

I det här webbinariet tar vi upp vad ett dolt fel är och ger exempel på var i byggnader man kan tänkas finna dolda fel. Vi kommer även att titta på kända riskkonstruktioner som man som köpare till en fastighet förutsätts känna till samt resonera om varför en känd riskkonstruktion aldrig kan vara ett dolt fel.

Webbinariets mål är att man ska få en översiktlig byggnadsteknisk förståelse för dolda fel och kända riskkonstruktioner.

 

Kursen presenteras av Lars Widebeck, civilingenjör på KTH, som jobbat som besiktningsman på Densia AB sedan 2002. Besiktningsobjekten har varit allt från småhus till industrier, kontor, flyghangarer, kyrkor, skolor mm. Lars arbetar numera även med att hjälpa försäkringsbolag med tekniska bedömningar vid tvister som uppkommer vid fastighetsöverlåtelser.
Sedan 12 år tillbaka utbildar han blivande fastighetsvärderare på KTH i byggnadsteknik. Han är även kursansvarig och föreläser i kursen Byggnadsteknik för fastighetsmäklare, 7,5 hp, som ingår i utbildningsprogrammet Fastighetsmäklare 120 hp på FEI Företagsekonomiska Institutet.

 

 

Anmäl dig i formuläret nedan senast den 26 maj. Information om kursen skickas ut per email dagen innan.