| Nyheter

HSB har inte rätt att ta betalt för medlemskapsansökan

FMF har tidigare uppmärksammat att enskilda tjänstemän på HSB har tvingat mäklare att söka medlemskap för köparens räkning via den s.k. HSB-portalen. För detta har en avgift debiterats.

Sedan FMF påpekat det olagliga i detta, har HSB informerat sina medarbetare om dels att det inte är möjligt att kräva att medlemskap måste sökas genom HSB-portalen, dels att det inte är tillåtet att ta betalt för hantering av medlemskapsansökan. Föreningen får inte heller ta betalt för ett utdrag ur lägenhetsförteckningen, men däremot för en s.k. mäklarbild. Mäklarbilden innehåller mer information än lägenhetsförteckningen, bland annat information om boarea och månadsavgift.

Trots att informationen enligt uppgift har gått ut flera gånger tidigare, har flera tjänstemän fortsatt med den felaktiga hanteringen. FMF har nu återigen uppvaktat HSB, och en ny information har gått ut till HSB-föreningarna.

Du kan ta del av informationen här.