| Nyheter

Bankernas krav för bolån

De flesta av oss har en ganska bra uppfattning om vilka krav bankerna ställer på en bolånetagare men på sista tiden har nya krav dykt upp och frågan är om vi känner till dem alla. DN publicerade nyligen en artikel som ger en tydlig överblick.

Bolånetak

Ett bolån kan inte överstiga 85 procent av köpesumman vilket innebär att 15 procent alltså måste betalas i kontantinsats. I vissa fall kan kontantinsatsen täckas av ett blancolån (lån utan säkerhet) men då får du räkna med en högre ränta.

Amorteringskrav

Kravet gäller som bekant sedan den 1 juni i år och innebär att alla lån över 50 procent av bostadens värde måste amorteras. 2 procent per år ner till 70 procent av bostadens värde och sedan med 1 procent ner till 50 procent av bostadens värde.

Skuldkvotstak

Ett skuldkvotstak reglerar hur stora lån ett hushåll får ta i förhållande till sin inkomst efter skatt och med bidrag inräknade (disponibel inkomst). Finansinspektionen har länge flaggat för ett sådant tak men ett officiellt skuldkvotstak finns i nuläget inte. Bankerna har dock redan infört egna skuldkvotstak men eftersom de inte är bundna av någon lag kan de göra undantag.

Boränta

Trots dagens låga boräntor räknar bankerna med en betydligt högre ränta när de ska räkna ut hur mycket pengar du får låna. Detta för att säkerställa att du ska kunna ha råd att betala även om räntorna skulle stiga kraftigt. 6-7 procent ränta är inte en ovanlig siffra att räkna med.

Kvar att leva på

Bankerna räknar på hur mycket pengar du har kvar att leva på efter boendekostnader och lån är betalda. Bankerna försöker ofta ta hänsyn till de verkliga kostnaderna för varje enskilt hushåll men använder sig ofta av en schablon som bygger på konsumentverkets beräkningar. Konsumentverket anser att drygt 15 000 kronor är tillräckligt för en familj med två vuxna och två barn medan Finansinspektionen anser att siffran snarare ligger på 20 000 kronor i månaden vilket är en av förklaringarna till att en bank kan säga ja medan en annan säger nej.