| Nyheter

Att vara både mäklare och jurist

Historiskt heter det att skomakaren ska bli vid sin läst, för då blir arbetet bäst utfört. Så borde det kanske även vara med fastighetsmäklare, men det stämmer inte. Det finns många mäklare som även är jurister. En av dessa är Susanna Ahlberg. Hon innehar båda yrkesrollerna.

Hur är det då att vara både mäklare och jurist? Vad innebär det att ”sitta på två stolar”, och vad kan det medföra rent praktiskt?

Susanna driver sedan 2000 sin fastighetsförmedling Husfokus Mäklarbyrå i Saltsjö-Boo och sin juristbyrå Nacka Juridik. I den ena har hon rollen som fastighetsmäklare och den andra som jurist, och det finns en anledning varför hon har verksamheterna åtskilda.

Sökte ett socialt yrke

Hon tog sin juristexamen 1993 vid Stockholms universitet. Efter examen började hon omgående att arbeta på en advokatbyrå, men kände efter några år att advokatyrket inte riktigt var ämnat för henne. Hon ville ha ett arbete där hon kom mer i kontakt med människor och kunde få användning av sin sociala förmåga. Samtidigt ville hon ändå dra nytta av sina juridiska kunskaper hon hade i bagaget.

– Under den här tiden arbetade jag en hel del med fastighetsrätt och det föll sig då naturligt att titta närmare på fastighetsmäklaryrket, berättar Susanna. Utbildningen läste hon in kvällstid på 6 månader vid Påhlmans handelsinstitut, och så fort hon var klar tog hon farväl av advokatbyrån. Och det har hon aldrig ångrat.

Startade upp egen mäklarbyrå

– Jag var nog lite naiv och trodde att man enkelt kunde hitta en trygg anställning inom mäklarvärlden, men insåg att så såg inte branschen ut. Det fanns bara några få mäklarbyråer som anställde men villkoren var inte toppen. Dessutom visade det sig att de flesta på byråerna arbetade som sina egna men under mer kända byråers varumärken.

Detta och kravet på att hon måste praktisera inom en viss tid efter mäklarutbildningen, för att inte förlora sin legitimation, gjorde att hon startade eget. Efter ett antal år som mäklare i Bromma och Täby där hon samarbetade med andra mindre byråer tog hon steget fullt ut och startade sitt eget företag Husfokus mäklarbyrå. Till en början drev hon företaget hemifrån villan i Nacka men senare från sitt kontor i Saltsjö-Boo.

Kunderna förväxlar rollerna

– Som liten aktör i mäklarbranschen har det alltid varit tufft att konkurrera, tycker Susanna och fortsätter; mina främsta fördelar har varit just min juridiska kompetens och höga servicenivå. Eftersom jag inte har samma resurser som de större byråerna och dränka kunderna med reklam har jag istället valt att sköta de befintliga kunder jag har. På detta sätt återkommer de och rekommenderar mig även vidare till vänner och bekanta. Det har blivit nyckeln till min framgång.

Som jurist har Susanna under alla år erbjudit juridisk rådgivning. Men hon tycker att kunderna har svårt att skilja på hennes roll som mäklare och jurist. Uppdragen flyter in i varandra när kunderna vill få hjälp med alla bitar på en gång, och det går inte eftersom hon måste behålla sin objektivitet som fastighetsmäklare. Det har inneburit att hon ibland måste tacka nej till en förmedling åt en kund som hon redan arbetar med något juridiskt uppdrag åt, eller tvärtom.

Idag två separata företag

– Kombinationen att vara jurist och fastighetsmäklare är ändå fantastiskt bra då jag har så mycket extra kunskaper jämfört med andra mäklare. På grund av detta får jag kunder från två håll så att säga, menar Susanna. Men det som fick mig att särskilja min mäklarbyrå från juridiken var när jag fick en förfrågan om att ställa upp som jurist för Bostadsrättsägarnas riksförbund för några år sedan. I samband med detta registrerade jag Nacka juridik.

Som jurist arbetar jag främst med fastighetsrätt, avtalsrätt och familjerätt. Det finns gott om olika typer av juristärenden men tyvärr är de mycket tidskrävande. Därför är jag lite försiktig med att ta mig an för många uppdrag då de lätt tar över min tid från mäklaryrket. Det är trots allt mäkleriet jag brinner mest för, avslutar Susanna.