Fastighetsmäklarförbundets webbplats med de senaste nyheterna inom mäklarbranschen

Nytt initiativ för att få bort problematiken kring lockpriser startar den 15 juni


Genom att agera tillsammans inom branschen har vi nu möjlighet att öka kundnyttan för spekulanter och samtidigt förbättra förtroendet för vår bransch.


Under en lång tid har branschen blivit kritiserad för det nuvarande sättet att sätta utgångspriser på. Fastighetsmäklarinspektionen har sedan 2003 påtalat problemet med den vilseledande marknadsföringen och varnat åtskilliga mäklare.

Trots ett par seriösa försök från branschen kvarstår problematiken.

Civilutskottet ser nu över fastighetsmäklarlagen och en av frågeställningarna är huruvida man skall lagstifta om att stävja lockpriser.

Som bransch har vi nu en möjlighet att gemensamt agera innan detta blir ett faktum.

En arbetsgrupp har det senaste året tagit fram en modell som vi kallar för Statistiskt jämförelsevärde vars målsättning är att fungera utmärkt för både bostadssäljaren, fastighetsmäklaren och spekulanterna.

Tanken är att modellen skall eliminera problemet med vilseledande marknadsföring.

Fastighetsmäklarförbundet uppmanar nu hela mäklarsverige att under sommaren testa arbetsmodellen Statistiskt jämförelsevärde på valfritt antal bostäder för att skapa sig en uppfattning om hur modellen fungerar.


Hur det går till

För information om hur du skall komma igång med detta från och med 15 juni 2016 läs mer på www.fmf.se/jamforelsevarde

Kostnader

Vi har förhandlat med såväl Värderingsdata som med Valueguard och det kostar ingenting att ansluta sig till Statistiskt jämförelsevärde eller att arbeta efter den nya modellen samtidigt som den extra arbetsinsatsen är minimal. Välj därför den leverantör du anser passa dig bäst.


Låt oss agera tillsammans

Vi hoppas att så många som möjligt ansluter sig till det Statistiska jämförelsevärdet.

Efter sommaren utvärderar vi branschens erfarenheter och tar sedan nästa steg.

Vår målsättning är att vi fastighetsmäklare skall tycka att Statistiskt jämförelsevärde är en enkel och väl fungerande modell som höjer anseendet för vår bransch och minimerar risken för att man som mäklare skall bli varnad av FMI.

Joplins barndomshem till salu

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Erik Olsson

Ordförande

Fastighetsmäklarförbundet FMF