Fastighetsmäklarförbundets webbplats med de senaste nyheterna inom mäklarbranschen

Boräntorna på väg uppåt

Allt tyder nu på att boräntorna sakta är på väg uppåt men prissättning och riktning skiljer sig åt mellan bankerna. I nuläget har Swedbank den billigaste räntan på rörliga bolån medan Nordea och Handelsbanken är billigast för bolån med några års bindningstid. I höstas hade den statliga banken SBAB de lägsta snitträntorna men sedan dess har Danske bank tagit över

Läs mer.

Nya rutiner vid tvister mellan mäklare och konsument

Nya rutiner vid tvister mellan mäklare och konsument

Den 1 januari 2016 trädde lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Den nya lagen kräver att "en näringsidkare som hamnar i tvist med en konsument ska hänvisa till en godkänd tvistlösningsnämnd". Branschen arbetar för att Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) ska utgöra den godkända tvistlösningsnämnden, men där är vi inte ännu.

Läs mer.

---
Så vill regeringen öka byggtakten

Så vill regeringen öka byggtakten

Vårt land är i skriande behov av nya bostäder. Enligt Boverkets uppskattningar behövs det 700 000 nya bostäder fram till 2025. Situationen är så allvarlig att man nu från regeringshåll presenterar nya reformer för fler bostäder.

Läs mer.

---
Köket är viktigast

Köket är viktigast

Det visar en ny undersökning gjord av Regera på uppdrag av Fastighetsbyrån.

På andra plats kommer vardagsrummet och på tredje plats sovrummet. Tusen svenskar i åldern 20 till 64 har deltagit i undersökningen där man frågat vilken den viktigaste funktionen är i ett hem.

Läs mer.

---
Solpaneler på Kungliga slottet

Solpaneler på Kungliga slottet

Allt fler har idag tankar om att förse sina villor med solpaneler. Utvecklingen av deras effektivitet har gått fort de senaste åren - vilket lett till att man nu även har planer på att belägga hela det Kungliga slottet med sådana. Detta framgår av ett pressmeddelande från Kungahuset.

Läs mer.