Fastighetsmäklarförbundets webbplats med de senaste nyheterna inom mäklarbranschen
Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Priserna på bostadsrätter ökar medan villapriserna går ner

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: Priserna på bostadsrätter ökar medan villapriserna går ner

Bostadsrättspriserna fortsätter öka i riket och i samtliga storstadsregioner utom Centrala Göteborg där det är stillastående. Villapriserna tappar något både på riksnivå och i samtliga storstäder. Det visar senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

– Bostadsrätterna verkar trots allt återhämta sig sakta och stabilt. Villapriserna däremot följer inte samma mönster och här sticker Stor-Stockholm ut där priserna har gått ner med -10 procent på 12 månader. Vi får signaler från mäklarna i Stockholm att villamarknaden är lite trög, framför allt avseende dyrare villor och amorteringskravet är nog det enskilt största skälet till det vilket också avspeglar sig i prisutvecklingen. Säljare och köpare har ännu inte riktigt samma syn på var priset för bostäderna bör ligga och försäljningsprocessen tar lite längre tid. Mycket spekulanter på visningarna innebär inte heller att bostaden säljs fort eller att det blir budgivning, vilket det i stor utsträckning gjorde innan. Men det finns givetvis objekt även i Stockholm som går fort att sälja till pris som bägge parter är nöjda med, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Läs mer.

---
Lyckad branschdag på Malmö Universitet.

Lyckad branschdag på Malmö Universitet.

I tisdags hölls ett branschråd vid Malmö universitet där många av de stora aktörerna i fastighetsmäklarbranschen var representerade. Bland annat diskuterades lagförslaget om att även fastighetsmäklarföretagen skall kunna anses falla under tillsynsplikt, vikten av att bibehålla skydd mot konsument samt att höja de enskilda mäklarnas kvalité och ansvar i förmedlingar där en eventuell ändring aldrig bör kännas otydlig i något led.

Läs mer.

---
Månadens konsumentfråga

Månadens konsumentfråga

Diego Ortíz del Gaiso, ansvarig konsumentrelationer på Fastighetsmäklarförbundet, pratar dagligen med konsumenter som har frågor kring mäklartjänsten eller köparens och säljarens ansvar i en bostadsaffär. Här informerar han om månadens vanligaste konsumentfråga.

– Månadens fråga rör mäklarens ansvar i en bostadsaffär. Många konsumenter har en, enligt min uppfattning, många gånger felaktig uppfattning om att mäklaren ansvarar för bland annat bostadens skick och storlek men även att det är mäklarens uppgift att tillse att köparen betalar handpenningen/återstoden av köpeskillingen.

Läs mer.

---
Högsta Förvaltningsdomstolen om närståendebegreppet vid skrivuppdrag

Högsta Förvaltningsdomstolen om närståendebegreppet vid skrivuppdrag

Högsta Förvaltningsdomstolen fastslår i en dom (mål nr 1293-17) att fastighetsmäklarlagens bestämmelser om förmedling till eller från närstående även omfattar begränsade uppdragsavtal, s.k. skrivuppdrag. Mäklaren hade i den aktuella förmedlingen i uppdrag att förmedla en bostadsrätt för vilken hennes chefs make visade intresse, varför mäklaren helt i enlighet med gällande närståenderegler sade upp uppdraget...

Läs mer.

---
Ladda enkelt ner tabeller från Svensk Mäklarstatistik

Ladda enkelt ner tabeller från Svensk Mäklarstatistik

Nu lanserar Svensk Mäklarstatistik ett nytt verktyg, "ladda ner som excel", som kommer att underlätta mycket för både konsumenter och mäklare. Hans Flink, Försäljnings- & Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik, svarar på några frågor om den nya tjänsten.

Läs mer.

Flytta in i det unika huset

Flytta in i det unika huset

Nu har du chansen att flytta in i ett riktigt unikt hus, ritat av Ralph Erskine, en av 1900-talets största nordiska arkitekter som hämtade inspiration från både den samiska arkitekturen och från ursprungsbefolkningen i Nordamerika. På Ön i Dalälven utanför Hedesunda i södra Gästrikland ligger de sju unika byggnaderna som tillsammans har fått namnet Skaparbyn.

Läs mer.