Fastighetsmäklarförbundets webbplats med de senaste nyheterna inom mäklarbranschen
Betänkandet ”Utökad tillsyn av fastighetsmäklarbranschen”

Utökad tillsyn av fastighetsmäklarbranschen

För ungefär ett år sedan inleddes arbetet med en översyn av nuvarande fastighetsmäklarlag, som trädde ikraft år 2011, för att göra en översyn över hur den står sig även framåt. Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet, har deltagit som expert i utredningen.

– Det känns bra att vi har fått vara med och påverka och därmed också kan känna att vi står bakom det betänkande som nu lämnats in. Vi har varit måna om att öppna upp för att kunna digitalisera branschen mer, vilket är till fördel för såväl konsument som mäklare. Bland annat innehåller betänkandet att vissa dokument såsom förmedlingsuppdraget skall kunna signeras digitalt.

Läs mer.

---
Fastighetsmäklarförbundet startar medlemsråd

Fastighetsmäklarförbundet startar medlemsråd

Fastighetsmäklarförbundet önskar mer input från sina medlemmar och startar därför ett Medlemsråd. Syftet med rådet är att medlemmar som är intresserade och vill engagera sig får möjlighet att ge sin syn på frågor som förbundet driver men givetvis också själva lyfta frågor som de anser att förbundet bör driva. Medlemsrådet blir ett enkelt och effektivt sätt för medlemmarna att kunna påverka intressanta frågeställningar både för sin egen del men också för förbundet och branschen.

Läs mer.

---
Mäklarpanelen: Fler fastighetsmäklare tror på prisuppgång än prisnedgång

Mäklarpanelen: Fler fastighetsmäklare tror på prisuppgång än prisnedgång

Den senaste Mäklarpanelen visar att det är fler fastighetsmäklare som tror på en prisuppgång än en prisnedgång, från 27 procent till 33 procent. Samtidigt har andelen som tror på en prisnedgång minskat från 27 procent till 20 procent. Andelen som tror på stillastående priser är fortsatt i balans med 47 procent.

– Fastighetsmäklarna är mer positiva igen inför hösten vad gäller prisbilden. Vid förra mätningen var det lika många som trodde på en uppgång som en nedgång men andelen som trodde på en prisnedgång hade då ökat vilket är naturligt med tanke på sommarsäsongen. Tittar vi på våren som helhet hade vi ändå en ganska stabil marknad och mäklarna var positiva, sen kom dippen under sommaren, men nu verkar det som att trenden vänder igen och fler tror på stigande priser, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet. 

Läs mer.

---
Månadens konsumentfråga

Månadens konsumentfråga

Diego Ortíz del Gaiso, ansvarig för konsumentrelationer på FMF, pratar dagligen med konsumenter som har frågor kring mäklartjänsten eller köparens och säljarens ansvar i en bostadsaffär. Här informerar han om månadens vanligaste konsumentfråga.

– Månadens fråga rör förutsättningarna för att häva ett köp av en bostad. Under sommaren har jag blivit kontaktad av många köpare och säljare som av olika anledningar önskat häva bostadsköpet, berättar Diego.

Läs mer.

GPS med centimeterprecision kan bli tillgänglig för gemene man

GPS med centimeterprecision kan bli tillgänglig för gemene man

Inom byggsektorn och jordbruket har man länge kunnat mäta vart en planta eller spik ska sitta med centimeterprecision. Nu kan teknologin bli tillgänglig via en vanlig läsplatta. I alla fall om man frågar Martin Håkansson, industridoktorand på Lantmäteriet. Detta är väldigt intressant för de personer som inte vill spendera en förmögenhet på dyr utrustning.

Läs mer.

---
Mindre antal påbörjade lägenheter under årets början

Färre påbörjade lägenheter under årets början

Preliminärt påbörjades bygget av runt 30 950 lägenheter under det första halvåret 2018 vilket är 10 procent mindre än samma period 2017. Det är första gången antalet påbörjade lägenheter under det första halvåret minskar sedan 2012.

Läs mer.

Kyrka som bostad

Kyrka som bostad

Då och då kan man hitta en gammal kyrka till salu och har man dessutom turen att vinna budgivningen får man chansen att skapa en helt fantastisk bostad. Långhuset, som är kyrkans största rum, kan omvandlas till ett helt otroligt vardagsrum eller så kan loft byggas på lämpliga ställen. Många kyrkor har dessutom fantastiska torn som kan användas till nästan vad som helst.

Läs mer.