| Nyheter

Unga bostadsrättsägare kan tänka sig sitta i styrelsen

I en undersökning som gjorts av United Minds på uppdrag av Bostadsrätterna visade det sig att nästan hälften av de tillfrågade under 29 år är positiva till att engagera sig i sin bostadsrättsförening.

Undersökningen är kvantitativ och bygger på 1004 intervjuer bland svenska bostadsrättsägare i åldrarna 20 till 79 år. Den genomfördes under senare delen av januari i år och svaren samlades digitalt in i representativa kvoter med avseende på kön, ålder i relation till ägande av bostadsrätter och region.

Det som lockar är framför allt att vara med och påverka sin förening (79 procent), och få information och insyn (53 procent) samt möjligheten att lära känna grannarna (41 procent). Men trots det stora intresset är det inte många som vet hur man går tillväga för att gå med i styrelsen.

På Bostadsrätterna säger vd Ulrika Blomqvist i en intervju till Fastighetstidningen att hon blev positivt överraskad att så många unga är intresserade av att engagera sig. Hon menar att det är roligt att se en ny generation som visar sitt intresse och som vill ta ansvar. Det är bra att det blir en åldersblandning i styrelserna där nästan hälften i snitt består av personer över 60 år.