Regeringen har beslutat om ett antal förändringar som rör den årliga avgiften för dig som är registrerad fastighetsmäklare. Det handlar dels om avgiftens storlek, dels om införandet av en ny påminnelseavgift för den som inte betalar i tid. Fastighetsmäklarförbundet vill också understryka att det inte, som tidigare, kommer att vara möjligt att avstå från att betala årsavgiften genom att avregistrera sig någon gång mellan den 1 januari och 15 mars.

Kom ihåg att avregistrera dig före årsskiftet
Om du inte avser att vara registrerad fastighetsmäklare under 2018 är det viktigt att du begär avregistrering före årsskiftet. Annars kommer du att behöva betala den årliga avgiften för 2018 som har höjts till 3 250 kronor.

Blankett för avregistrering.

Avgiftens storlek 2018
Du som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter ditt registreringsår betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Avgiftens storlek är densamma oavsett om du är registrerad hela året eller delar av året. Den omfattar alltså även dig som endast är registrerad en kort period i början eller slutet av året.

Faktura i februari, betalning senast 15 mars
I mitten av februari kommer du att få en faktura från Fastighetsmäklarinspektionen om att betala din årliga avgift senast den 15 mars 2018. Det är viktigt att du anger fakturans unika OCR-referens vid betalningen.

Påminnelseavgift
En nyhet i lagen är att Fastighetsmäklarinspektionen ska skicka en påminnelse till den som inte har betalat den årliga avgiften inom föreskriven tid. För påminnelsen tas en avgift på 500 kronor ut.

Håll dina adressuppgifter aktuella
Glöm inte bort skyldigheten att anmäla ändrade adressuppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen. Om inspektionen har fel adress till dig kan det hända att fakturan inte kommer fram med posten.

Frågor och svar

Vad händer om jag inte betalar den årliga avgiften?
Om du inte betalar avgiften i tid får du en påminnelse och en påminnelseavgift på 500 kronor. Om du efter påminnelsen fortfarande inte har betalat den årliga avgiften kan din registrering återkallas. Du måste i så fall fortfarande betala din årliga avgift samt påminnelseavgiften.

Vad händer om jag inte betalar påminnelseavgiften?
Om du efter en påminnelse har betalat den årliga avgiften, men inte påminnelseavgiften, kan Fastighetsmäklarinspektionen komma att besluta om en disciplinär påföljd. Du måste i så fall fortfarande betala påminnelseavgiften.

Vad gör jag om jag har inte har får någon faktura i mitten av februari?
Kontakta registrator@fmi.se för att få en ny faktura om fakturan inte kommer fram till dig. Orsaken kan vara att du inte har anmält rätt adress till Fastighetsmäklarinspektionen eller att din ändring har kommit in för sent. Du har ändå en skyldighet att betala den årliga avgiften i tid.

Blir jag inte avregistrerad automatiskt om jag inte betalar den årliga avgiften?
Nej, i och med lagändringen får du i stället en påminnelse. Du måste därmed betala både den årliga avgiften och påminnelseavgiften om du är registrerad i början av det nya kalenderåret och inte betalar den årliga avgiften i tid.

Kan jag avregistrera mig när jag får fakturan för att slippa betala avgiften om jag inte ska vara verksam 2018?
Nej, du måste ha avregistrerat dig före årsskiftet för att slippa betala den årliga avgiften för 2018.