Perovskitceller förlitar sig, till skillnad från kiselsolceller, på råmaterial som kan blandas ut i en vätska. Vätskan kan sedan användas för att ”skriva ut” mycket billiga solceller på glas, plast eller andra material med hjälp av en bläckstråleskrivare.

Fram tills nu har det dock funnits en hake. För att solcellerna ska kunna fungera måste de elektroner som exciteras av solljuset ”plockas bort”, vilket sker i ett så kallat elektronselektivt lager. Svårigheten att tillverka den här typen av lager är det som har hållit tillbaka utvecklingen av perovskitceller.

Nu har dock en grupp forskare vid University of Toronto Engineering hittat en möjlig lösning.

Hairen Tan och hans kollegor har upptäckt en kemisk reaktion som låter dem odla ett elektronselektivt lager av nanopartiklar i en lösning. Verkningsgraden hos gruppens solceller rapporteras vara 20,1 procent vilket, enligt Hairen Tan, bara är marginellt sämre än den gamla typen av perovskitsolceller.

Framförallt kommer den nya tekniken kunna leda till betydligt billigare solceller och vem vet? Kanske kommer vi i fortsättningen att tillverka takplattor med inbyggda solceller.

Foto: Kevin Soobrian/University of Toronto Engineering