I maj hade hushållens lån från finansiella institut en årlig tillväxt på 6,9 procent. Under juni ökade denna siffra med 0,2 procentenheter och ligger nu på 7,1 procent. Detta enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Hushållens lån ökade med 28 miljarder och uppgår nu till 3 653 miljarder kronor. Jämfört med samma månad året innan är det en ökning med 230 miljarder kronor.

Totalt uppgick hushållens lån till 3 653 miljarder kronor i juni. Det är en ökning med 28 miljarder jämfört med månaden före och 230 miljarder jämfört med juni 2016.

Den genomsnittliga räntan för nya bolån var dock oförändrad sedan i maj på 1,57 procent.