FMF:s medlemmar kan nu utbilda sig i den nya dataskyddsförordningen, genom att logga in och besöka fliken webbinarium här på hemsidan.

EU-parlamentet och ministerrådet kom i början av året överens om en gemensam lagtext i nya dataskyddsförordningen GDPR (general data protection regulation). Lagen börjar gälla i Sverige den 25 maj 2018. Kortfattat innebär den att hårdare krav ställs på hantering av personuppgifter och kommer att gälla samtliga organisationer och branscher som hanterar personlig information om sina anställda eller sina kunder.

Mäklarbranschen påverkas i allra högsta grad av de nya rutiner och processer som lagen kräver. Därför bjöd Fastighetsmäklarförbundet in Datainspektionen för att gå igenom lagen. Josefine och Robin genomförde ett tre timmar långt webbinarium, som nu är tillgängligt i en månad för samtliga medlemmar i FMF.

Logga in och se webbinariumet