66 procent tror på stigande priser under det kommande året, en nedgång med tre enheter jämfört med förra månaden. Samtidigt steg andelen som tror på fallande priser från 11 till 15 procent. Det visar SEB:s Boprisindikator.

Boprisindikatorn anger skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser respektive andelen som tror på sjunkande bostadspriser. Indikatorn för den här månaden ligger nu på 51. På två månader har indikatorn fallit 12 enheter och jämfört med den senaste toppen i maj är nedgången 18 enheter.

– Det är en rejäl nedgång. Det vi ser liknar allt mer ett trendbrott i hushållens bobrisförväntningar, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Samtidigt vill han understryka att två tredjedelar av hushållen fortfarande tror på stigande priser.

– Så det handlar inte om någon störtdykning.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,2 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,2 procent. Det är den högsta noteringen sedan juli 2015 då hushållen trodde nivån på reporäntan skulle vara 0,22 procent.

– Hushållens förväntningar på reporäntan är trögrörliga så det här är en ganska stor uppgång. Att hushållen tror att en räntehöjning rycker närmare är också en delförklaring till varför förväntningarna på boprisutvecklingen sjunker. Många är sannolikt medvetna om att de senaste årens bostadpriser drivits på av stadigt sjunkande räntor, säger Jens Magnusson.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

Läs hela pressmeddelandet