Den genomsnittliga försäljningstiden för bostadsrätter i Sverige har under tredje kvartalet ökat med över tre dagar jämfört med samma period förra året. Stor-Stockholm är den av storstadsregionerna där ökningen är mest markant. Här har antalet dagar en bostadsrätt finns ute till försäljning förlängts från 31,7 till 34,6 dagar. Jämfört med årets andra kvartal är ökningen dessutom hela 6,7 dagar i snitt de tre senaste månaderna. Det visar en ny kartläggning av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik gjort en kartläggning av hur de genomsnittliga försäljningstiderna för bostadsrätter i landets storstadsregioner förändrats under det senaste året. Resultatet visar att antalet dagar mellan publicering och försäljning ökat mest i Stor-Stockholm. Här har det i snitt tagit 2,9 dagar längre att genomföra en bostadsrättsförsäljning under årets tredje kvartal jämfört med samma period 2016. Jämfört med kvartal två 2017 är ökningen hela 6,7 dagar.

Även i resterande storstadsområden har försäljningstiden för bostadsrätter blivit längre det senaste året. Stor-Göteborg uppvisar en ökning med tre dagar jämfört med kvartal tre 2016 och 2,5 dagar i förhållande till april, maj och juni. I Stor-Malmö ligger ökningen på 0,3 dagar jämfört med 2016 och 4,4 dagar jämfört med årets andra kvartal. Siffrorna kan jämföras med rikssnittet där försäljningstiden ökat med 3,3 dagar på årsbasis och 4,8 dagar jämfört med kvartal två.

– En fortsatt otydlighet kring bostadspolitiken och den senaste tidens något avmattade prisutveckling för bostadsrätter i landets storstadsregioner avspeglas i kartläggningen. Våra mäklare vittnar om att många köpare känner sig osäkra på hur stagnerande priser och skarpare kreditvillkor skulle påverka deras bostadsköp och att budgivningarna därför tar längre tid. Med detta ökar antalet lediga objekt. Samtidigt är efterfrågan på bostadsrätter fortsatt hög och det genomförs fler affärer än tidigare. Utvecklingen i storstäderna tenderar dock att visa vägen för totalmarknaden och det är därför rimligt att tro att flera delar av landet kommer att uppleva ”köparens marknad” på bostadsrätter under hösten, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.