Med lockpris menas att en bostad annonseras ut med ett alltför lågt utgångspris. Syftet är att det låga utgångspriset ska locka spekulanter att lägga bud på bostaden. Lockpriser kan medföra att spekulanter lockas att ödsla tid på visningar av bostäder de inte har råd att köpa och är något som mäklarbranschen vill motverka.

För att komma tillrätta med problemet har FMF, tillsammans med några större mäklarkedjor, lanserat begreppet Statistiskt jämförelsevärde. Tanken är att utgångspriset inte ska ha någon koppling till det bedömda marknadsvärdet. Utgångspriset är endast en nivå som säljaren och mäklaren föreslår som en lämplig nivå att börja en eventuell budgivning på. I stället redovisas statistik över vad liknande bostäder nyligen har sålts för i samma område. Mäklaren har dessutom möjlighet att kommentera statistiken sedd i relation till den aktuella bostaden.

Statistiskt jämförelsevärde lanserades på försöksnivå under 2016 och har tagits emot med intresse av både media och myndigheter. Det är vår förhoppning att Statistiskt jämförelsevärde ska undanröja problemet med lockpriser.

Du kan läsa mer om Statistiskt jämförelsevärde här.