”Det står var och en fritt att ha åsikter om inspektionens inställning i frågan men oavsett vad man anser om beslutet som sådant, är inspektionens praxis något man som registrerad fastighetsmäklare måste förhålla sig till.” Niklas Rollgard, chefsjurist på FMF

Detta har hänt:
I ett beslut från juni 2017 meddelade Fastighetsmäklarinspektionen varning för en mäklare som i en budgivning inte hade informerat köparen om att det näst högsta budet hade återkallats. Köparna ansåg att de till följd av den uteblivna informationen drabbats av en ekonomisk skada och anmälde mäklaren till inspektionen som ansåg att mäklaren, genom att inte informera om det återkallade budet, brustit i sin omsorgsplikt.

Beslutet har vållat viss diskussion och en uppfattning är att inspektionen genom sitt beslut ändrat sitt förhållningssätt i frågan om vilken information en spekulant har rätt till under en budgivning. Denna uppfattning grundas bland annat på information som finns tillgänglig på inspektionens hemsida i vilken det framgår att en spekulant inte har rätt till information om andra budgivare, vilka bud som lämnats eller villkor för andra bud.

Inspektionens beslut har överklagats men ännu inte avgjorts i högre instans. Det bör framhållas att det i tidigare praxis hos såväl FMI som hos ARN finns ett visst stöd för att en mäklare ska informera om att ett bud har återkallats. Det är således inte självklart att FMI:s beslut kommer att ändras vid prövning i högre instans.

Det står var och en fritt att ha åsikter om inspektionens inställning i frågan men oavsett vad man anser om beslutet som sådant, är inspektionens praxis något man som registrerad fastighetsmäklare måste förhålla sig till. Tills dess att frågan har avgjorts av högre instans och så småningom vunnit laga kraft, är det Fastighetsmäklarinspektionens linje som gäller. För mäklare som hamnar i en situation där ett eller flera bud återkallas är FMF:s bestämda rekommendation att tills vidare följa inspektionens beslut, då man annars riskerar disciplinär påföljd vid en granskning.