I dag meddelade finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att regeringen går på Finansinspektionens linje och kommer att genomföra ett skärpt amorteringskrav för nya bolånetagare. Fastighetsmäklarförbundets vd, Carolina Stegman, beklagar beslutet i samklang med flera andra kritiker. Bland annat i SvD, DN och DI.

– Beslutet riskerar att skapa stor osäkerhet och otrygghet på bostadsmarknaden. Det slår hårt mot utsatta grupper som man istället bör underlätta för, exempelvis förstagångsköpare som redan kämpar hårt för att ta sig in på bostadsmarknaden.

– Dessutom börjar vi kanske först nu se konsekvenserna av de tidigare genomförda amorteringskraven, vilket gör det olyckligt att komma med nya åtstramningar så tätt inpå, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Det nya amorteringskravet innebär att nya bolånetagare ska amortera ytterligare 1 procent om bolåneskulden överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten.

Se presskonferensen med Per Bolund.