Finansinspektionens stabilitetsrapport visar att hushållens stora skulder samt ökande bostadspriser innebär att sårbarheter byggs upp i svensk ekonomi. Därför vill FI skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. Detta enligt det pressmeddelande som finansinspektionen nyligen gick ut med.

FI:s stabilitetsrapport, som presenteras i dag, pekar på ”att den unika kombinationen av en stark konjunktur och rekordlåga räntor bidrar till att hushållens skulder och bostadspriserna växer snabbt”.

På tre år har bostadspriserna ökat med drygt 40 procent, vilket enligt Finansinspektionen leder till att sårbarheter byggs upp i den svenska ekonomin.

– För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft i en framtida kris vill FI därför skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. Förslaget kommer att gå ut på remiss inom kort, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Det nya förslaget går ut på att låta bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst måste amortera 1 procent mer av bolånet, per år, än de måste i dag. De skärpta reglerna innebär att de mest sårbara hushållen, med stora skulder i förhållande till både inkomster och bostadens värde, kommer att behöva amortera minst 3 procent av bolånet per år. Samma undantag som tidigare kommer att gälla, till exempel vid arbetslöshet.

FI:s stabilitetsrapport presenteras av generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier på en pressträff i dag klockan 10:00. Pressträffen sänds live här.