SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser respektive andelen som tror på sjunkande bostadspriser under det kommande året. Boprisindikatorn denna mätning låg på 63 vilket är en minskning på sex enheter sedan förra månaden.

74 procent av hushållen trodde på stigande priser, vilket är en minskning med två procent sedan förra månaden. Samtidigt steg andelen som trodde på sjunkande priser från 7 till 11 procent vilket innebär att den sammanlagda effekten blir att Boprisindikatorn sjunker med sex enheter.

Hushållen svarar även på frågan om vilka förväntningar de har på reporäntan om ett år samt om de planerar att binda sina bolåneräntor. Förväntningarna på reporäntan vände nedåt och hamnade på 0,0 procent och andelen hushåll som planerar att binda sina bolån sjönk med två enheter och ligger nu på 5 procent.

– Hushållen har en fortsatt stark tro på fortsatta prisuppgångar. Att Boprisindikatorn ändå faller tydligt den här månaden kan bero på Finansinspektionens nya besked om ett utökat amorteringskrav. Nu återstår att se om effekten på förväntningarna blir bestående och om vi också får se den effekt på den verkliga pris- och skuldutvecklingen, som är syftet med Finansinspektionens förslag, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson, i pressmeddelandet.

Läs hela rapporten här.