| Nyheter

Mindre fokus på ränteavdragen

Fokusera istället på effektivare användning av det befintliga bostadsbeståndet genom att sänka flyttskatterna, finansierat av sänkta ränteavdrag på nya lån. Så skriver Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på villaägarnas riksförbund, som svar på regeringens debattartikel om ökat bostadsbyggandet.

Boverket har tidigare konstaterat att ett effektivt utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet har större potential än att bygga nytt. Ett av de största problemen med bostadsmarknaden är de inlåsningseffekter som flyttskatterna skapar och det är alltså där fokus bör ligga. Svenska flyttskatter är högst i Europa.

Med höga flyttskatter tvingas äldre människor bo kvar i stora hus vilket leder till att barnfamiljer blir fast i mindre hus och lägenheter. Ensamstående och par som letar efter mindre boenden får således svårare att hitta bostad. Sänkta flyttskatter skulle få igång flyttkedjorna och häva inlåsningarna.

Hur ska sänkt flyttskatt finansieras?

Till viss del kommer reformen att finansiera sig själv eftersom fler kommer att flytta vilket innebär att fler kommer att betala in skatt. Det kan dock vara aktuellt att sänka ränteavdrag på nya lån för att finansiera övriga förluster.

Villaägarnas riksförbund poängterar hur viktigt det är att i så fall enbart låta nya lån påverkas av sänkningen. Något som redan gäller för de stundande amorteringskraven.
”Att i efterhand ändra förutsättningarna för livets största affär är inte försvarbart” skriver de i sin debattartikel.

Att sänka ränteavdragen för både nya och gamla lån skulle slå mot konsumtion och tillväxt.
Dessutom skulle sänkta ränteavdrag för endast nya lån få samma positiva effekt på bostadsmarknadens prisutveckling.

Sammanfattningsvis menar Villaägarnas Riksförbund att oppositionen och regeringen bör skifta fokus till det som de bara nämner i en och en halv rad; ”Regeringen vill inom ramen för dagens samlade beskattning av bostadssektorn se över skatternas utformning för att främja ökad rörlighet på bostadsmarknaden.”

Villaägarnas Riksförbund anser att man bör effektivisera användandet av det befintliga bostadsbeståndet genom att sänka flyttskatterna. Detta bör finansieras av sänkt ränteavdrag på nya bostadslån.

Foto: Pressbild, Villaägarnas Riksförbund