Varje år förekommer ett antal fall i vårt land där kriminella har gjort lagfartskapningar. Det innebär att de förfalskar köpekontrakt och därefter registreras som ägare till en fastighet. Som tur är drabbas inte många men för den som råkar ut för detta uppstår stora problem.

Ofta har det handlat om högt värderade fritidshus utan inteckningar, där man försökt få ut sådana för att belåna fastigheten och på så sätt komma över pengar. Vanligtvis är fastighetsägaren en äldre person och för den utsatte kan det ta upp till två år att få tillbaka lagfarten.

Genomförandet av brottet sker på så sätt att uppdiktade köpebrev skickas till Lantmäteriet där ägarens namnteckning har blivit förfalskad och bevittnade av påhittade personer. Om sedan Lantmäteriet beviljar ansökan och denna registreras så är kapningen fullbordad.

Lagfartskapningar är mycket ovanliga men på Villaägarnas Riksförbund ser man ändå att fall förekommer och därför vill man informera om hur man skyddar sig och vilka åtgärder man måste vidta för att återfå lagfarten. För de drabbade innebär det ett stort problem förutom all oro som uppstår.

Här kan du läsa mer från Villaägarnas Riksförbund om hur du gör för att skydda dig.