Väldigt få av de nya eller tidigare bolånetagarna vill binda sina räntor längre än den kortast möjliga bindningstiden, tremånadersräntan. Det visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

– Givet att det nu finns mycket som talar för stigande räntor och att skillnaderna är fortsatt relativt små mellan –tremånadersräntan och längre löptider, är jag förvånad över att fler inte tar chansen att binda sina räntor på åtminstone en del av lånet. En liten ränteskillnad innebär en låg kostnad för att skydda sig mot ränteuppgångar, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

Under juli och augusti valde 77 procent av bolånetagarna rörlig ränta för sina nytecknade bolån hos SBAB. Det är den högsta andelen någonsin sedan mätningen startade år 2008. Även när låneavtal villkorsändras är det bara en av tio som väljer räntan på annan löptid, där ett års bindningstid är vanligast.

Läs mer