Den starka konjunkturen har bidragit till att inflationen varit nära 2 procent en tid. För att inflationen ska ligga kvar vid målet även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens har därför beslutat att hålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och räknar liksom tidigare med att börja höja räntan i långsam takt i mitten av 2018. Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Den internationella konjunkturen stärks allt mer. Det relativt dämpade inflationstrycket gör dock att penningpolitiken i omvärlden väntas vara fortsatt expansiv de närmaste åren.

Konjunktur- och inflationsutsikterna för Sverige är i stort sett oförändrade sedan i oktober. Konjunkturen är stark och sysselsättningsgraden hög. Nedgången i bostadspriserna väntas visserligen dämpa bostadsinvesteringarna de kommande åren men effekterna på BNP-tillväxten motverkas delvis av den starkare efterfrågan från omvärlden.

Hela pressmeddelandet