Stark konjunktur och en inflation nära målet på 2 procent är anledningen till att Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på -0,5 procent. Banken räknar med att höja räntan först i mitten av 2018.

Konjunktursignalerna från omvärlden är goda men den globala inflationen är fortsatt dämpad. Jämfört med prognosen i juli finns nu förväntningar om en något mer expansiv penningpolitik i för Sverige viktiga länder.

Den svenska konjunkturen är stark; BNP växte snabbt andra kvartalet och sysselsättningsgraden är historiskt hög. Inflationen har fortsatt att stiga och har de senaste månaderna varit oväntat hög. Utfallen förklaras delvis av tillfälliga faktorer men även bortsett från det har inflationen utvecklats starkare än väntat.

Det har dock tagit tid att få upp inflationen och inflationsförväntningarna och det har krävts mycket stöd av penningpolitiken. Även om det på senare tid har skett en bredare uppgång i tjänstepriserna behöver konjunkturen fortsatt sätta avtryck i prisutvecklingen. Detta understryks bland annat av en svag utveckling av kostnadstrycket hittills i år. För inflationsutvecklingen är det också viktigt att kronans växelkurs inte stärks alltför snabbt. Det skulle exempelvis kunna ske om Riksbankens penningpolitik avviker för mycket från omvärldens.

Läs hela pressmeddelandet