Fastighetsmäklarförbundets ordförande, Erik Olsson, kommenterar bostadsmarknaden efter att Svensk Mäklarstatistik presenterat sina senaste siffror.

På Erik Olsson räknar vi med att bostadsmarknaden kommer att präglas av ett stort utbud. Utöver att familjeförhållanden ändras som vanligt för att vi får barn, dör, flyttar ihop och separerar, kommer många bostäder som inte såldes förra året ut igen tillsammans med nya bostäder från säljare som väntat på en bättre marknad. Samtidigt kommer många nyproducerade bostäder, som bara bidrar till utbudet utan att skapa motsvarande efterfrågan, ut på marknaden. Utbudets storlek är viktigt, men inte avgörande för bostadspriser och marknadspsykologi. Den stora frågan är om utbudet balanseras av en lika stor efterfrågan eller inte.

Det är osäkert både hur stora effekterna av hårdare amorteringsregler med skuldkvoter blir, och hur de påverkar bostadsmarknaden under första halvåret. Eftersom regeln införs när räntan är så låg, och flera av bankerna redan tillämpar skuldkvotstak som dessutom är mindre elastiska än Finansinspektionens variant, blir den faktiska skillnaden inte så stor för särskilt många. När man skulle införa amorteringskrav våren 2015 försökte många köpare förekomma reglerna så efterfrågan ökade. Priserna, och bolånen, steg med ca 10% innan förslaget stoppades. När reglerna sedan infördes blev effekten den omvända med en vikande marknad när många säljare hoppades på en repris och försökte sälja så utbudet ökade. Samtidigt såg köparna inte någon anledning att skynda sig eftersom bankerna i princip redan hade infört ett amorteringskrav. Nu skall den prisdrivande effekten i form av köpare som vill förekomma hårdare amorteringsregler vägas mot oron som de nya reglerna skapar. Den negativa marknadspsykologin vi har nu, trots att de faktiska förutsättningarna med hög sysselsättning och ekonomisk tillväxt som kombineras med negativ krisränta, beror främst på en oro över hur tung den framtida bördan av bostadslån blir. Vilken nettoeffekt de nya amorteringsreglerna får den här gången är inte självklart.

Erik Olsson