Fastighetsmäklarförbundet FMF är en politiskt obunden branschorganisation med drygt 1 000 medlemmar.

FMF bildades för närmare 60 år sedan och har en medlemskår från Ystad i söder till Haparanda i norr. Genom att arbeta inom fyra kärnområden vill vi se till att våra medlemmar är rätt rustade för att möta köpare och säljare på bästa tänkbara sätt.

FMF:s kärnområden är Service, Ekonomi, Kvalitet och Opinion.

Service

Som branschorganisation har vi ett uppdrag att tillvarata mäklarnas intressen i frågor som rör mäklarnas arbetssituation. Vi har också ett ansvar att se till att våra medlemmar har rätt kunskap och rätt resurser i sitt viktiga arbete.

Vi ser till att våra medlemmar har de verktyg de behöver för att göra ett bra arbete. Exempel på detta är:

  • att ha rätt försäkring
  • att ha rätt till kostnadsfri rådgivning från jurist för frågor som uppkommer i det vardagliga arbetet
  • att vid tvister kunna hänvisa sina kunder till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)
  • att ha en konsumentkontakt att hänvisa till, etc.

Utöver detta ser vi också till att våra medlemmar har rätt produkter och tjänster ett erbjuda sina kunder. Detta gör vi genom att handla upp de tjänster som vi vet att köpare och säljare är i behov av vid bostadsbyte. Ett exempel på detta är besiktningar och säljaransvarsförsäkringar.

Ekonomi

FMF har en sund ekonomi och värnar om sina tillgångar, bland annat genom sitt delägarskap i Hemnet. FMF arbetar också på olika sätt för att öka lönsamheten bland medlemmarna.

Kvalitet

FMF verkar för att dess medlemmar ska ha resurser och kunskaper för att tillhandahålla kvalitet.

Genom att se till att våra medlemmar får information om nyheter, lagändringar, ny rättspraxis, nya arbetsredskap och liknande, bygger vi en stabil mäklarkår som kan erbjuda kvalitet. FMF tillhandahåller också kurser och andra sammankomster för att stärka sina medlemmar. Vi bevakar hela tiden branschen och opinionen för att veta vad vi kan bidra med för att skapa förutsättningar för god kvalitet.

opinion

FMF är remissinstans i olika lagstiftningsfrågor. Inte bara sådana som rör fastighetsmäklare, utan också sådana som direkt eller indirekt rör bostäder och boende. Vi tar också egna initiativ för att påverka lagstiftare, myndigheter, organisationer och media. Vi är en organisation för mäklarbranschen, men också för dem som ska sälja eller köpa en bostad.

Ladda ner pdf här!