Fastighetsmäklarförbundet FMF är en politiskt obunden branschorganisation med drygt 1 000 medlemmar. Våra kärnområden är Service, Ekonomi, Kvalitet och Opinion.

Vår historia
Fastighetsmäklarförbundet bildades för 60 år sedan som ett förbund som samlade ihop mindre mäklarföretagen runt om i landet.

De senaste åren har förbundet genomgått stora förändringar. FMF påbörjade sin förändringsresa år 2012 och då lade vi grunden för det nya och moderna förbundet.

Vi arbetar ständigt för att anpassa oss efter samhällets olika krav. Vi har en entreprenörsanda och jobbar efter korta beslutsvägar. Ett exempel på det är att vi nu erbjuder digital rådgivning som är tillgänglig 24/7. Denna hittar du här.

Om du vill ha mer information om oss och vad vi erbjuder klicka här.