Allt fler installerar solceller på sitt tak. Det finns flera orsaker till detta. En är att det sedan 2009 finns ett statligt stöd som inte bara riktar sig till privatpersoner, utan även till företag och offentliga organisationer. En annan orsak är att kostnaden för en solcellsanläggning har minskat med ca 75 % de senaste fem åren.

Ytterligare en orsak till det ökade intresset för solceller är att de har blivit så mycket bättre. Idag ger den effektiva produktionen från solceller i vårt land 600-900 KWh per installerad kW och år, beroende på var och hur den installeras. Det innebär att runt 15 procent av den solenergi som träffar solcellsmodulen omvandlas till el. Per kvadratmeter solceller innebär det en solig dag 150 watt.

Elhandelsbolag köper el

Allt överskott av el som inte förbrukas av den egna fastigheten matas ut på det externa elnätet. På senare tid har det dykt upp allt fler elhandelsbolag som köper även små mängder el. När det gäller elmätaren, eller den s k växelinriktaren, är det alltid elnätbolaget i området som står för denna.

Värdet på huset stiger

Att en investering i solceller ger husvärdet en skjuts uppåt är det ingen tvekan om. Men eftersom det inte gjorts någon omfattande undersökning av detta så finns inga exakta uppgifter om hur mycket det påverkar värdet. Detta skiftar givetvis beroende på var fastigheten ligger och hur mycket solcellerna ger.

Intresse för större anläggningar…

Intresset från bostadsrättsföreningar har ökat alltmer och lett till ett stort antal installationer. Enligt uppgifter ska en väl fungerande anläggning med en effekt på 20 kW kunna producera 17-20 000 kWh solel under ett år. Likaså har en rad allmännyttiga bostadsföretag, kommuner och landsting inlett stora satsningar på solceller.

…kan äventyras av nya lagförslag

Tyvärr föreslår den nuvarande regeringen att större solcellsanläggningar med en effekt på 144 kW och mer ska beläggas med en energiskatt på 30 öre per kWh. Företrädare i branschen menar att detta skapar osäkerhet inom branschen och kommer att bromsa utbyggnaden av solenergi. Från den 1 januari i år har man dessutom minskat det statliga stödet.

För den som vill veta mer om hur solenergi fungerar och göra en beräkning av kostnader kontra effekt finns det ett antal länkar att gå in på:
www.svensksolenergi.se
www.energimyndighet.se
www.boverket.se
http://lansstyrelsen.se
www.solelkommissionen.se
Beräkna hur mycket energi som fås ut av en solcellsanläggning: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Relaterat:

Världens största flytande solkraftverk

Rekord för solceller