Förra året, 2016, låg Sverige på tredje plats bland de länder i världen som är mest utsatta för en bostadsbubbla. I år klättrar Sverige till andra plats, strax efter Toronto. Det visar den Schweiziska storbanken UBS i Global Estate Bubble Index för 2017, skriver Dagens Industri.

Storbanken listar varje år de städer där bostadspriserna anses vara övervärderade. Gränsen för en bubbla går vid indextalet 1,5. I år är det Toronto som är mest utsatt för en bostadsbubbla med ett indextal om 2,12 följt av Stockholm med 2,01. På tredje plats ligger München med 1,92. Det går att jämföra med världsstäder som New York med indextal på 0,20 och Boston 0,45.

”Bubbelrisken i utvalda världsstäder har ökat betydligt under de senaste fem åren. De reala huspriserna för de metropoler som befinner sig inom bubbelriskzonen har ökat med nästan 50 procent i genomsnitt sedan 2011”, står det i rapporten.

Erik Olsson, förbundsordförande för Fastighetsmäklarförbundet, anser däremot att Sverige inte befinner sig i en bostadsbubbla. Istället tycker han att de gynnsamma förutsättningarna som vi har nu, med låga räntor kombinerat med hög sysselsättning och stark ekonomisk tillväxt, gör det naturligt att bostadspriserna är höga.

– Samtidigt gäller det att politiker och myndigheter inte ändrar förutsättningarna allt för drastiskt i sin iver att dämpa ökningen av bostadslånen. Hushållen måste få en chans att hinna anpassa sig när förutsättningarna förändras om vi skall få en långsiktigt hållbar bostadsmarknad med stabila bostadspriser, säger Erik Olsson.