Senast den 1 februari 2018 måste de flesta företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.

Syftet med att ha information om vem som är verklig huvudman i ett företag är för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Beslutet togs av Europaparlamentet 2015 och innebär att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän.

Anmälan görs via Bolagsverket e-tjänst.

Se informationsfilm