I en rapport från EU-kommissionens slår man fast att de åtgärder som tidigare har vidtagits för att kyla ner den överhettade svenska bostadsmarknaden inte har varit tillräckliga.

Kommissionen presenterar en rad åtgärder som man anser bör genomföras i år eller senast nästa år om man inte vill riskera en ”stökig korrigering” av bostadspriserna vilket i sin tur kan ”skapa en kris, som via banksystemet kan sprida sig till andra länder i Norden och Baltikum”.

Några av förslagen är ett sänkt ränteavdrag, ett återinförande av fastighetsskatten och ett skuldkvotstak för bolånetagare.

Finansminister Magdalena Andersson (S) håller med om att Sverige har problem på bostadsmarknaden men tycker att ett skuldkvotstak, som begränsar bolånens storlek utifrån låntagarens inkomst är den enda åtgärden som skulle kunna vara aktuellt i nuläget.

Enligt Magdalena Andersson är till exempel en fastighetsskatt i princip helt utesluten och en minskning av ränteavdragen ligger långt borta.

– Det är inget som man särskilt gärna vill göra eller gör lättvindigt, eftersom det påverkar alla som redan i dag har köpt en bostad och gjort sin livs största investering, säger hon till TT.