Det finns ett stort antal lägenheter som ännu inte kommit till avslut men som måste säljas innan året är slut. För att råda bot på läget erbjuder nu Notar lunchvisningar. Det berättar mäklarföretagets vice vd Henrik Rundgren för Dagens Industri.

Valueguards senaste mätning visar att det är Stockholm som drabbas hårdast på den alltmer trögare bostadsmarknaden. Fler osålda bostadsrätter kommer ut på marknaden på nytt med vissa justeringar i annonsen.

– Det är ett tydligt tecken på att man måste sälja. Samtidigt vill säljaren fortfarande förmedla en känsla av att man inte gett upp hoppet, så mycket kommer ut till samma pris, kanske med uttryck som ’accepterat pris’”, säger Notars vice vd Henrik Rundgren till DI.

För att få fart på budgivningarna på den något segare bostadsmarknaden med färre spekulanter på kvällsvisningar, har Notar i Stockholm börjat med lunchvisningar på måndagar. Förhoppningen är att locka fler målgrupper.

– Att fler pensionärer kommer är ju givet, likaså räknade vi med fler barnfamiljer som ofta har annat på söndagar och kvällar. Men det visade sig även att fler par kom.

Mer aktuellt om bostadsmarknaden 

Valueguards Mäklarpanel i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet

Svensk mäklarstatistiks senaste siffror