| Nyheter

Mindre andel av inkomsten till boendet än för tio år sedan

Trots att priserna är mycket högre idag lägger hushåll i bostadsrätter en mindre andel av sin disponibla inkomst på boende än för tio år sedan. Detta beror till största delen på det låga ränteläget samt en god inkomstutveckling.

Skulle räntan stiga med två procent så skulle hushållen behöva lägga samma andel av sin inkomst på boendet som 2008. Detta enligt en analys från Swedbank baserad på data från SCB och Svensk Mäklarstatistik.

– Tack vare lägre bolåneräntor och en god inkomstutveckling bor många bostadsrättsinnehavare billigare idag än för tio år sedan, säger Arturo Arques Swedbank och Sparbankernas privatekonom, i ett pressmeddelande.

Sedan 2008 har hushållens disponibla inkomster ökat med 34 procent samtidigt som räntan har sjunkit från omkring sex till runt två procent. Trots att bostadspriserna har gått upp så har andelen av hushållens disponibla inkomster som går till boendekostnader alltså minskat.

Som ett exempel kan sägas att ett typhushåll som i dag amorterar 2 procent på sitt bolån lägger runt en femtedel (22 procent) av sin disponibla inkomst på boendet jämfört med en tredjedel (32 procent) för tio år sedan.

– De flesta hushåll som äger sitt boende har idag bra marginaler när det kommer till boendekostnader tack vare högre löner och väsentligt lägre räntor på sina bolån. Men det gäller att vara medveten om att boendekostnader kan ändras över tid om till exempel räntor eller amorteringsregler ändras, säger Arturo Arques.

De hushåll som har den högsta belåningen är de som gynnats mest av räntenedgången men också de som kommer att påverkas mest vid en uppgång. En uppgång på 2 procent skulle hos dessa hushåll kunna leda till att de tvingades betala mellan 30-35 procent av sin disponibla inkomst för boendet beroende på hur mycket de amorterar.

– Bostadsrättsinnehavare med högre belåning i till exempel Stockholm är de som kommer att påverkas mest i händelse av att räntan stiger. För en långsiktigt hållbar ekonomi är rådet att passa på att bygga på sparbufferten och amortera nu när både möjligheten och förmågan finns, säger Arturo Arques.

Tips från Swedbank och sparbankerna – tänk på det här när du ska köpa bostad

  • Vid köp av bostad är det viktigt att tänka på att räntan varierar över tid och med stor sannolikhet kommer att höjas framöver.
  • Utgå från din egen ekonomi och hur stor andel av din inkomst du kan lägga på boendet. Ta även hänsyn till högre ränta.
  • Överväg att binda räntan på delar av bolånet om du har små marginaler i hushållsekonomin.
  • När du vet hur stor andel du kan lägga på ditt boende vet du gränsen för vad bostaden får kosta.

Läs hela pressmeddelandet här.