Det finns en samstämmig uppfattning hos landets fastighetsmäklare att utbudet av bostäder till salu är ovanligt lågt. Det visar en undersökning som SBAB har nyligen har genomfört, där man intervjuat fastighetsmäklare på landsbygd, i mellanstora städer och i storstad. Speciellt radhus och villor är betydligt färre än tidigare år under samma period.

Det finns flera orsaker till det låga utbudet. En är de regelförändringar som skett, med införandet av amorteringskravet i fjol och kravet på 15 % kontantinsats sedan 2010. Reavinstskatten är en annan viktig faktor. Takten på försäljningarna har förkortats på de bostäder som kommer ut och det finns inget ”förråd” av bostäder till salu. Ett lågt utbud leder till ett ännu lägre utbud.

Som jämförelse med tidigare år kan man titta på antalet småhus som är till salu under första perioden i år. Det var hela 13 815 färre småhus än samma period 2012 enligt statistiken om man bortser från nyproduktionen. I Mäklarutsikt presenteras olika förklaringar från fastighetsmäklare vad det hela beror på. Själva pressmeddelandet kan du läsa här.