Länsförsäkringar sänker sina listräntor för bolån på grund av förändrade marknadsräntor.

Räntan sänks med 0,05 procentenheter till 2,0 procent för bolån med tre års bindningstid och hamnar därmed under listräntan för rörligt bolån (3 månaders bindningstid).

För bolån med bindningstider på fyra, sju och tio år sänks räntan med 0,10 procentenheter till 2,23, 2,88 och 3,30 procent. Mest sänks räntan för lån med bindningstiden fem år, med 0,15 procentenheter till 2,30 procent.

Listräntorna för bolån med tre månaders bindning, samt 1-2 års bindningstid är oförändrade på 2,03, 2,04 respektive 2,06 procent.

De nya räntorna börjar gälla från och med idag.